Видобуток корисних копалин ведеться за допомогою екскаваторів гідравлічних і  крокуючих екскаваторів ЕШ-10/70. Після видалення порожніх порід каолін і глина видобуваються з надр роторним способом з наступним завантаженням у залізничні вагони і думпкари.

Здобуті каолін, глини і пісок транспортуються з кар’єру для подальшої переробки на ділянку подрібнення вогнетривкої глини, а також, до складу готової продукції або безпосередньо до споживачів.   Продукція ТОВ «Гірничодобувна компанія Мінерал» відвантажується навалом.

Обладнана сучасним обладнанням лабораторія контролює кожен етап процесу виробництва і гарантує відповідність усім вимогам, що пред’являються до продукції даного типу. Співробітники лабораторії працюють в постійному контакті з клієнтами і активно беруть участь в дослідницьких програмах і програмах розвитку виробництва.

Веде ТОВ «Гірничодобувна компанія Мінерал» і активну діяльність по збереженню навколишнього середовища. Після видобутку корисних копалин здійснюється засипка використаного простору. Ділянки, які розроблялися, рекультивуються та передаються для подальшого використання в сільському господарстві.